KONTAKT KONSUMENT

Livdjursförmedling

Vi kan erbjuda Er en väl utbyggd förmedling av smågrisar och kalvar.

Anmälan om leverans av livdjur senast onsdag före leveransvecka. Kontakta oss gärna om Ni har frågor angående köp och leverans av livdjur.

Förmedlingskostnader Säljare Köpare
Livkalvar

Frakt   300:-/st

 

Ungdjur över 200 kg

Provision 3 %

 

Frakt
Se livkalvar

Dräktiga kor och kvigor
samt språngtjurar.

Provision
5% upp till 25.000:–
4% 25 - 50.000:–
3% över 50.000:–

Frakt
Aktuell transportkostnad

 

Smågrisar  

Förmedlingsavgift
130 kr/st, från 1/1-18

 

 

Information Livkalvar

Basvikt betalas upp till 125 kg. Övervikt tjurar 12:–/kg. Övervikt kvigor 12:–/kg

Tjurkalvarna förmedlas som Plus- resp. Primakalvar.

 

Kvalitetsregler för Pluskalv

• Ålder 8-20 veckor

• Vikt lägst 75 kg och väl utvecklad för sin ålder

• Den ska vara van med kraftfoder, hö/ensilage och vatten

• Avhornad

• Besättningen ska vara BVD-fri

Uppfylls inte samtliga krav säljs tjuren som Primakalv.

 

Ringormsvaccinerade kalvar 100:–

Avhorning Pluskalv ingår i noteringen

Avhorning Primakalv 125:–

Avhorning Kvigkalv 125:–

Köttrastillägg   FLECKV    HER, ANG,   BLOND,SIM    LIM,CHAR  
Tjur                     500:-         500:-             600:-               700:-
Kviga                   300:-         200:-             400:-               500:-

För erhållande av köttrastillägg skall kalvens fader vara stambokförd

Anmälan skall ske senast onsdag före avsedd leveransvecka

Direktanmälan 0:– Vi prioriterar hämtning av kalven

Treveckorsanmälan 200:– (gäller ej kvigor)

Vi kommer någon av de tre närmaste veckorna efter anmälningsveckan

Överståendeersättning tjurkalvar 100:–/kalv vid väntetid utöver 3 veckor och minst 110 kg.